Za tieto webové stránky a ich obsah je zodpovedný vydavateľ:

Apollon Core GmbH
Herderstraße 27/2/8
A – 4060 Leonding

IČO: FN 472315 g
zapísaný v krajinskom súde Linz


zastúpený:

Rüdiger ALBRECHT (konateľ)


Kontakt:

E-Mail: office@apolloncore.com


DIČ:

IČ DPH podľa §27 a Zákona o DPH:
IČ DPH: ATU72347409

 

Bankové spojenie:

Volkskreditbank AG
IBAN: AT32 1860 0000 1352 8070
BIC: VKBLAT2L

 

Vylúčenie zodpovednosti (Disclaimer)

Ručenie za obsah

Ako poskytovatelia služieb v oblasti IT sme podľa § 96 TKG zodpovední za vlastný obsah týchto stránok podľa všeobecne platných zákonov. Podľa TKG však nie sme ako poskytovateľ služieb v oblasti IT zodpovední za sledovanie sprostredkovaných (preposlaných) alebo uložených cudzích informácií alebo pátrať po okolnostiach, ktoré poukazujú na protiprávnu činnosť.

Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecne platných zákonov zostáva odhliadnuc od toho nedotknutá. Takéto ručenie je však možné až od momentu, kedy sa o konkrétnom porušení zákona dozvieme. Po zistení porušenia príslušného zákona takýto obsah ihneď odstránime.

 

Ručenie za linky (odkazy)

Naša ponuka obsahuje linky na externé webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme vplyv. Preto za cudzí obsah tiež neručíme. Za obsah prelinkovaných strán je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ daných stránok. Prelinkované stránky boli k časovému bodu prelinkovania preskúmané ohľadom možného porušenia zákona. Protiprávny obsah nebol k momentu prelinkovania známy. Permanentná kontrola obsahu prelinkovaných odkazovaných stránok však neprichádza do úvahy bez konkrétneho dôvodu týkajúceho sa porušenia zákona. Po zistení porušenia zákona príslušné linky ihneď odstránime.

 

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach, ktoré boli vyhotovené prevádzkovateľom stránok, podliehajú rakúskemu zákonu o ochrane autorských práv. Rozmnožovanie, spracovávanie, šírenie a akýkoľvek druh zhodnocovania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora poprípade zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len pre súkromné účely, nie na komerčné použitie. Pokiaľ nebol obsah na týchto stránkach vytvorený prevádzkovateľom, treba zohľadniť autorské práva tretej osoby. Obsah tretích osôb bude nami ako taký označený. Ak by ste napriek tomu zistili porušenie autorských práv, prosíme o adekvátne upozornenie. Pri zistení porušenia zákona príslušný obsah ihneď odstránime.

 

Ochrana údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje sú spracovávané dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov ako aj s týmto prehlásením o ochrane údajov.

Užívanie našich webových stránok je spravidla možné bez uvedenia osobných údajov. Ak je potrebné uviesť na našich stránkach osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo mailová adresa), nastane toto, ak je to možné, vždy na dobrovoľnej báze. Tieto údaje nebudú bez Vášho výslovného súhlasu nikdy poskytnuté tretej osobe.

Výslovne upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia cez mail) môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. Bezchybná ochrana údajov pred zásahom tretej osoby nie je preto možná.

 

Informovanie, mazanie, blokovanie

Máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvod a príjemcu a účel spracovania údajov ako aj právo na opravu, zablokovanie a/alebo vymazanie týchto údajov. Ohľadom toho alebo aj iných otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať, adresu nájdete v časti impresum.

 

Kontaktný formulár

Ak nás budete chcieť kontaktovať cez kontaktný formulár, budú Vaše údaje z kontaktného formulára, vrátane kontaktných údajov na ňom uvedených, nami uložené za účelom spracovania dotazu a pre prípad následných dotazov. Tieto údaje nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretej osobe.

 

Odkaz na urovnanie sporov podľa smerníc EU

Európska komisia poskytuje platformu pre online urovnanie sporov (OS):

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Našu mailovú adresu nájdete vyššie, v časti impresum.