Wydawca odpowiedzialny za serwis internetowy i jego zawartość:

Apollon Core GmbH
Herderstraße 27/2/8
A – 4060 Leonding

Nr rejestru handlowego FN 472315 g
w Sądzie Krajowym w Linz


Spółka reprezentowana przez:

Rüdiger ALBRECHT (dyrektor zarządzający)


Kontakt:

E-mail: office@apolloncore.com


VAT EU:

Numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT zgodnie z §27 [austriackiej] Ustawy o podatku VAT:
VAT EU: ATU72347409

 

Dane bankowe:

Volkskreditbank AG
IBAN: AT32 1860 0000 1352 8070
BIC: VKBLAT2L

 

Wykluczenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treść:

Jako operator usług IT zgodnie z § 96 [austriackiej] Ustawy o telekomunikacji jesteśmy odpowiedzialni za treści zawarte na niniejszych stronach, które podlegają powszechnym przepisom prawa. Zgodnie z powyższą ustawą jako operator usług IT nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazywanych bądź zapisywanych informacji od stron trzecich, ani też do dochodzenia okoliczności, które wskazywałyby na działalność sprzeczną z prawem.

Powyższe nie wpływa na wynikający z przepisów prawa obowiązek usunięcia bądź zablokowania dostępu do informacji . Odpowiedzialność obowiązuje w tym przypadku jednak dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym przypadku załamania prawa. W przypadku uzyskania informacji o złamaniu prawa, treści będą przez nas niezwłocznie usuwane.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych serwisów internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za treści tych serwisów. Za treści stron, do których prowadzą ww. linki, odpowiada operator danej strony internetowej. Strony, do których prowadzą linki, zostały na dzień umieszczenia linku sprawdzone pod kątem możliwego złamania prawa. Na moment umieszczenia linku nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Nie można jednak wymagać stałej kontroli treści stron, do których prowadzą zamieszczone linki, bez posiadania podejrzeń o złamanie prawa. W przypadku uzyskania wiedzy o złamaniu prawa, linki takie będą niezwłocznie usuwane.

 

Prawo autorskie
Treści i materiały przygotowywane przez operatorów stron podlegają austriackiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju przetwarzanie materiałów wymagają pisemnej zgody danego autora. Zapisywanie i kopiowanie niniejszej strony dopuszczalne jest wyłącznie do celów prywatnych, nie komercyjnych. Jeżeli treści zawarte na stronie nie zostały opracowane przez operatora, to należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich. Treści przygotowane przez osoby trzecie są przez nas odpowiednio oznaczane. Jeżeli mimo to stwierdzone zostanie złamanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku uzyskania wiedzy o złamaniu prawa, treści takie będą niezwłocznie usuwane.

 

Ochrona danych
Operatorzy tej strony traktują bardzo poważnie ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są traktowane poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami ochrony danych jak również niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystanie z naszej strony osobowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach pozyskiwane są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy e-mail), to ich podanie jest zawsze dobrowolne. Dane te nigdy bez Państwa wyraźnej zgody nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Zwracamy uwagę, że w przekazie danych w internecie (np. w korespondencji mailowej) mogą występować problemy z bezpieczeństwem. Nie ma możliwości całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

 

Informacje, usuwanie, blokownie

Mają Państwo w każdym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych jak i prawie do aktualizacji, zablokowania i/lub usunięcia danych. W związku z powyższym jak i w przypadku dalszych pytań odnośnie danych osobowych, można się zawsze zgłosić pod adres podany w dziale Impressum.

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli pragną Państwa przesłać nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, to Państwa dane z formularza wraz z zawartymi w nim danymi kontaktowymi zostaną zapisane przez nas celem realizacji zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane przez nas osobom trzecim bez uzyskania Państwa zgody.

 

Informacje o europejskiej mediacji

Komisja Europejska udostępnia platformę do prowadzenia internetowej mediacji w sporach:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail podany jest w dziale Impressum.