Za tyto webové stránky a jejich obsah je odpovědný vydavatel:

Apollon Core GmbH
Herderstraße 27/2/8
A – 4060 Leonding

IČO: FN 472315 g
zapsaný v krajinském soudě Linz


zastoupený:

Rüdiger ALBRECHT (jednatel)


Kontakt:

E-Mail: office@apolloncore.com


DIČ:

IČ DPH dle §27 a Zákona o DPH:
IČ DPH: ATU72347409

 

Bankové spojení:

Volkskreditbank AG
IBAN: AT32 1860 0000 1352 8070
BIC: VKBLAT2L

 

Vyloučení odpovědnosti (Disclaimer)

Ručení za obsah

Jako poskytovatelé služeb v oblasti IT jsme podle § 96 TKG odpovědní za vlastní obsah těchto stránek dle všeobecně platných zákonů. Podle TKG ale nejsme jako poskytovatel služeb v oblasti IT odpovědní za sledování zprostředkovaných (přeposlaných) nebo uložených cizích informací ani nejsme povinni pátrat po okolnostech, které na protiprávní činnost poukazují.
Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informace podle všeobecně platných zákonů zůstává nedotčena. Toto ručení je možné až od momentu, kdy se o konkrétním porušení zákona dovíme. Po zjištění porušení příslušného zákona daný obsah ihned odstraníme.

 

Ručení za linky (odkazy)

Naše nabídka obsahuje linky na externí webové stránky třetích osob, na jejíchž obsah nemáme vliv. Proto za cizí obsah rovněž neručíme. Za obsah prolinkovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel daných stránek. Prolinkované stránky byly k momentu prolinkovaní prozkoumané ohledně možného porušení zákona. Protiprávní obsah nebyl k momentu prolinkování znám. Permanentní kontrola obsahu prolinkovaných stránek však nepřichází do úvahy bez konkrétního důvodu týkajícího se porušení zákona. Po zjištění porušení zákona příslušné linky ihned odstraníme.

 

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách, které byly vyhotovené provozovatelem stránek, podléhají rakouskému zákonu o ochraně autorských práv. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakýkoliv druh zhodnocování mimo hranic autorského práva si vyžaduje písemný souhlas příslušného autora popřípadě zhotovitele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé účely, ne pro komerční použití. Pokud by nebyl obsah na těchto stránkách vytvořen provozovatelem, musí být zohledněny autorské práva třetí osoby. Obsah třetích osob bude námi jako taký označen. Kdybyste i přesto zjistili porušení autorských práv, prosíme o adekvátní upozornění. Při zjištění porušení zákona příslušný obsah ihned odstraníme.

 

Ochrana údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje jsou zpracovávané jako důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů rovněž i s tímto prohlášením o ochraně údajů.

Užívání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud by bylo zapotřebí uvést na našich stránkách osobní údaje (například jméno, adresu, nebo e-mailovou adresu), bude toto, pokud je to možné, vždy na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu nikdy poskytnuty třetí osobě.

Výslovně upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. komunikace e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Bezchybná ochrana údajů před zásahem třetí osoby není proto možná.

 

Informování, mazání, blokování

Máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich původ a příjemce a účel zpracování údajů jakož i právo na opravu, zablokování a/anebo smazání těchto údajů. Ohledně toho nebo i jiných otázek týkajících se osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat. Adresa je uvedena v části impresum.

 

Kontaktní formulář

Pokud nás budete chtít kontaktovat přes kontaktní formulář, budou Vaše údaje z kontaktního formuláře, včetně kontaktních údajů na něm uvedených, námi uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetí osobě.

 

Odkaz na urovnání sporů dle směrnic EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online urovnání sporů (OS):
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Naši e-mailovou adresu najdete výše, v části impresum.